Mycredit Estonia OÜ

telefon: 630 9383 (E-R 9.00-17.00)
faks: 630 9106
aadress: Tartu mnt. 84a (M302),
  10112 Tallinn
e-mail: info@mycredit.ee
veeb: www.mycredit.ee
Kontaktivorm »

Vastutustundlik laenamine

Vastutustundliku laenamise põhimõte seisneb laenuandja poolt kliendi rahaliste kohustuste suuruste ja maksekohustuse täitmise andmete kasutamises kliendi jaoks mõistliku laenukoormuse arvutamisel. Põhimõtte järgmiseks on vajalik laenulepingu sõlmimise eel selgitada laenusaaja majanduslik ja finantsolukord, sealhulgas ülevaade sissetulekutest ja laenuvõtja töölepingu kestusest, igakuisetest kuludest ja kohustustest, samuti andmetest laenuvõtja leibkonna kohta.

Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgmine on kasulik nii laenuandjale kui laenusaajale kuna põhimõtte järgimisel saavad mõlemad pooled olla kindlad laenukohustuse õigeaegse täitmise suutlikkuses ja vältida laenuvõtja makseraskustesse sattumist.

Laenuvõtja maksevõime määramiseks hinnatakse:

netmedia